autorzy bloga

BLOG HISTORYCZNY HIPOLITA

Celem założenia bloga historycznego HIPOLITA jest poszerzanie wiedzy historycznej wśród młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi oraz szerzenie idei patriotycznych.
Wychowanie patriotyczne jest rozumiane jako szereg działań mających na celu utrwalenie bardzo szeroko pojmowanego patriotyzmu. Obok takich lekcji, jak historia kraju ze szczególnym uwzględnieniem walk narodowowyzwoleńczych, poznanie symboli narodowych, ich roli i dziejów, nauka pieśni i wierszy patriotycznych, należy uwzględnić zajęcia poświęcone najbliższej okolicy, poszanowaniu i tolerancji wobec innych ludzi oraz innym zagadnieniom. Wychowanie patriotyczne należy rozumieć, jako wychowanie w miłości do kraju, regionu, w którym żyjemy, tradycji, ale też ludzi, którzy ten kraj tworzą, nawet jeśli się od nas różnią. Program ten ma wskazywać wzorce wśród bohaterów narodowych i rozbudzać zainteresowania historią, kulturą, sztuką ogólnopolską i lokalną, przyrodą i jej pięknem u młodych ludzi.
Autorami bloga historycznego są nauczyciele: Rafał Nowicki, Tomasz Panek i Małgorzata Plewińska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII W dniu 14 marca 2019 uczennice klasy 3O - Aleksandra Czapp i Dominika Klebba wzięły ...