wtorek, 8 maja 2018

 73. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA  II WOJNY ŚWIATOWEJ

Świat obchodzi 73. rocznicę zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Zapłacono za nie gigantyczną cenę: miliony żołnierzy, ale jeszcze więcej cywilów zginęło pod bombami, z powodu chorób, głodu, umierali w obozach koncentracyjnych. Olbrzymią nazistowską machinę udało się powstrzymać i zniszczyć. Żołnierze różnych narodowości walczyli ramię w ramię i wygrali. We wspólne zwycięstwo nieoceniony wkład wniosły narody Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych republik Związku Radzieckiego, które straciły w tej wojnie 27 milionów swoich synów i córek. W starciu z hitlerowskimi pułkami nie tylko obronili swoją Ojczyznę, lecz również wyzwolili wiele innych państw Europy.

Pamiętając o tych, którzy w imię naszej wspólnej Ojczyzny – planety Ziemia – oddał życie za umocnienie braterstwa i duchowego pokrewieństwa, postaramy się wcielić marzenia poległych o zwykłym ludzkim szczęściu dla przyszłych pokoleń.

Dzisiaj składamy hołd pamięci i wyrażamy wieczną wdzięczność wszystkim, którzy nie wrócili z wojny. W świątyniach wielu krajów świata we wszystkich językach wypowiadane są słowa modlitw w intencji poległych. Każda konfesja może mieć róże modlitwy, lecz mają one wspólny sens: „W błogim uśpieniu jest wieczny pokój. Pomóż Panie nieżyjącym sługom Twoim, którzy przelali krew swoją i oddali życie na polu bitwy! Niech zostanie zachowana o nich wieczna pamięć! Niech przekazywana będzie z pokolenie na pokolenie! Wieczna pamięć!”.


OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII W dniu 14 marca 2019 uczennice klasy 3O - Aleksandra Czapp i Dominika Klebba wzięły ...