wtorek, 4 czerwca 2019

 ROCZNICA PIERWSZYCH WOLNYCH WYBORÓW

W samo południe 4 czerwca 2019 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie „Hipolita” wspólnie odśpiewali polski hymn. W ten sposób uczczono 30 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się w Polsce 4 czerwca 1989 roku.


piątek, 3 maja 2019

 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie – świadczą o tym gazety codzienne z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Życie Warszawy. Tym samym w roku 1981 pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to „Głos Robotniczy” z wydania 1-3.05.1981 – świętowano rocznicę Uchwały Majowej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

czwartek, 2 maja 2019

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.
Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.

2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciąż utrwala się w świadomości społecznej i powoli zyskuje na popularności. 2 maja jest dniem, w którym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje polityczne. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych.

czwartek, 14 marca 2019

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII


W dniu 14 marca 2019 uczennice klasy 3O - Aleksandra Czapp i Dominika Klebba wzięły udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady SOLIDARNOŚCI "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Ma charakter cykliczny, odbywa się co roku.
 
 
 

wtorek, 12 marca 2019

 20. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO NATO


Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego Polska rozpoczęła dążenia do wstąpienia w struktury organizacji, która miała zapewnić jej bezpieczeństwo arenie międzynarodowej. Oficjalna droga Polski do Sojuszu rozpoczęła się 21 marca 1990 roku. Wtedy to ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski złożył oficjalną wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Po oświadczeniu Sekretarza Generalnego NATO podczas wizyty w Polsce w 1992 roku, że „drzwi do NATO są otwarte”, rozpoczęły się starania Polski o przystąpienie do sojuszu i negocjacje.
Najważniejszym warunkiem, który Polska musiała spełnić, aby przystąpić do NATO była całkowita rekonstrukcja armii i poddanie jej cywilnej kontroli. Ciekawostką jest, że administracja prezydenta USA Billa Clintona stanęła na stanowisku, że sprzeciwi się przystąpieniu Polski do NATO, dopóki pułkownik Ryszard Kukliński nie zostanie oczyszczony z zarzutów, co nastąpiło w 1997 roku.
Ostatecznie 12 marca 1999 roku w Independence (stan Missouri – USA) Minister Spraw Zagranicznych, prof. Bolesław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą  Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło: cyt.za:  https://bliskopolski.pl/historia-polski/1999-wstapienie-polski-do-nato/

  ROCZNICA PIERWSZYCH WOLNYCH WYBORÓW W samo południe 4 czerwca 2019 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie „Hipolita” wspólnie odśpiewa...