czwartek, 14 marca 2019

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII


W dniu 14 marca 2019 uczennice klasy 3O - Aleksandra Czapp i Dominika Klebba wzięły udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady SOLIDARNOŚCI "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Ma charakter cykliczny, odbywa się co roku.
 
 
 

wtorek, 12 marca 2019

 20. ROCZNICA WSTĄPIENIA POLSKI DO NATO


Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego Polska rozpoczęła dążenia do wstąpienia w struktury organizacji, która miała zapewnić jej bezpieczeństwo arenie międzynarodowej. Oficjalna droga Polski do Sojuszu rozpoczęła się 21 marca 1990 roku. Wtedy to ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski złożył oficjalną wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Po oświadczeniu Sekretarza Generalnego NATO podczas wizyty w Polsce w 1992 roku, że „drzwi do NATO są otwarte”, rozpoczęły się starania Polski o przystąpienie do sojuszu i negocjacje.
Najważniejszym warunkiem, który Polska musiała spełnić, aby przystąpić do NATO była całkowita rekonstrukcja armii i poddanie jej cywilnej kontroli. Ciekawostką jest, że administracja prezydenta USA Billa Clintona stanęła na stanowisku, że sprzeciwi się przystąpieniu Polski do NATO, dopóki pułkownik Ryszard Kukliński nie zostanie oczyszczony z zarzutów, co nastąpiło w 1997 roku.
Ostatecznie 12 marca 1999 roku w Independence (stan Missouri – USA) Minister Spraw Zagranicznych, prof. Bolesław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą  Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło: cyt.za:  https://bliskopolski.pl/historia-polski/1999-wstapienie-polski-do-nato/

wtorek, 15 stycznia 2019

Najbardziej wzruszający moment wiecu po śmierci prezydenta Adamowicza w ...


SPOŁECZNOŚĆ HIPOLITA W ŻAŁOBIE

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odszedł wspaniały Człowiek, Ojciec, Mąż, Syn, Prezydent Gdańska. Prezydent Miasta, które całkowicie zmieniło swoje oblicze dzięki pracy Pawła Adamowicza. W tych trudnych chwilach łączymy się z Rodziną i Bliskimi Pana Prezydenta. Bądźmy w tym trudnym czasie razem z Nimi myślami i modlitwą.
źródło foto: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/komunikat-na-temat-stanu-zdrowia-prezydenta-pawla-adamowicza,a,135769

niedziela, 16 grudnia 2018

OBCHODY 48 ROCZNICY WYPADKÓW GRUDNIA 70'

W dniu 14 grudnia 2018 roku w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z grudnia 1970 roku, kiedy to na Pomorzu wybuchły strajki robotników, które rozlały się po kraju w dniach 14-22 grudnia 1970 roku, a które zakończyły się wyprowadzeniem przez władze wojska na ulice i masakrą robotników. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych. Społeczeństwo zareagowało protestem. Zbierano się na wiecach domagając się od władz cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac (w szczególności zasad naliczania premii) i wreszcie odsunięcia od władzy odpowiedzialnych za podwyżkę (m.in. Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kociołka).
W uroczystościach patriotycznych wzięli udział stoczniowcy, przedstawiciele SOLIDARNOŚCI, władze miasta Gdańska, Kuratorium Oświaty oraz delegacje pocztów sztandarowych z różnych szkół trójmiejskich oraz sami uczniowie z nauczycielami, w tym uczniowie klasy 2A z HIPOLITA
Po uroczystościach patriotycznych uczniowie zwiedzili wystawę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, którego celem działalności jest „upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej”. czwartek, 13 grudnia 2018

37. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCEStan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku i trwał do 22 lipca 1983 roku – wprowadzony niezgodnie z Konstytucją PRL na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, podjętej niejednogłośnie, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych i poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.
W czasie fali strajków w sierpniu 1980, władze komunistyczne rozważały możliwość wprowadzenia stanu wojennego w celu powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego. Przyczyny, dla których władze nie zdecydowały się wówczas na podjęcie tego rodzaju działań, nie zostały do końca wyjaśnione. Jest możliwe, że Biuro Polityczne KC PZPR postanowiło, że wobec mobilizacji społeczeństwa i groźby strajku generalnego wprowadzenie w tamtym momencie stanu wojennego może doprowadzić do eskalacji napięcia i otwartej konfrontacji ze społeczeństwem. Władze PRL ostatecznie poszły na kompromis zawierając porozumienia sierpniowe, co w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ Solidarność. Strona rządowa potraktowała jednak te ustępstwa jako zło konieczne i czekała na odpowiedni moment aby rozprawić się z Solidarnością. 5 grudnia 1980 na szczycie państw Układu Warszawskiego w Moskwie gen. Jaruzelski przedstawił koncepcję samodzielnego zlikwidowania "Solidarności" i opozycji.
Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności) i reglamentacja (od kwietnia do października 1981 ponownie objęto systemem tzw. kartek żywnościowych wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd.), oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL.

źródło:  https://www.google.com/search?q=stan+wojenny+w+polsce&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFlIrGiKXfAhXHLlAKHT_kC00Q_AUIDigB&biw=1701&bih=944#imgrc=b0shC-h3fwXYMM:

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII W dniu 14 marca 2019 uczennice klasy 3O - Aleksandra Czapp i Dominika Klebba wzięły ...