wtorek, 15 stycznia 2019

Najbardziej wzruszający moment wiecu po śmierci prezydenta Adamowicza w ...


SPOŁECZNOŚĆ HIPOLITA W ŻAŁOBIE

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odszedł wspaniały Człowiek, Ojciec, Mąż, Syn, Prezydent Gdańska. Prezydent Miasta, które całkowicie zmieniło swoje oblicze dzięki pracy Pawła Adamowicza. W tych trudnych chwilach łączymy się z Rodziną i Bliskimi Pana Prezydenta. Bądźmy w tym trudnym czasie razem z Nimi myślami i modlitwą.
źródło foto: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/komunikat-na-temat-stanu-zdrowia-prezydenta-pawla-adamowicza,a,135769

niedziela, 16 grudnia 2018

OBCHODY 48 ROCZNICY WYPADKÓW GRUDNIA 70'

W dniu 14 grudnia 2018 roku w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z grudnia 1970 roku, kiedy to na Pomorzu wybuchły strajki robotników, które rozlały się po kraju w dniach 14-22 grudnia 1970 roku, a które zakończyły się wyprowadzeniem przez władze wojska na ulice i masakrą robotników. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych. Społeczeństwo zareagowało protestem. Zbierano się na wiecach domagając się od władz cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac (w szczególności zasad naliczania premii) i wreszcie odsunięcia od władzy odpowiedzialnych za podwyżkę (m.in. Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kociołka).
W uroczystościach patriotycznych wzięli udział stoczniowcy, przedstawiciele SOLIDARNOŚCI, władze miasta Gdańska, Kuratorium Oświaty oraz delegacje pocztów sztandarowych z różnych szkół trójmiejskich oraz sami uczniowie z nauczycielami, w tym uczniowie klasy 2A z HIPOLITA
Po uroczystościach patriotycznych uczniowie zwiedzili wystawę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, którego celem działalności jest „upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej”. czwartek, 13 grudnia 2018

37. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCEStan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku i trwał do 22 lipca 1983 roku – wprowadzony niezgodnie z Konstytucją PRL na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, podjętej niejednogłośnie, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych i poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.
W czasie fali strajków w sierpniu 1980, władze komunistyczne rozważały możliwość wprowadzenia stanu wojennego w celu powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego. Przyczyny, dla których władze nie zdecydowały się wówczas na podjęcie tego rodzaju działań, nie zostały do końca wyjaśnione. Jest możliwe, że Biuro Polityczne KC PZPR postanowiło, że wobec mobilizacji społeczeństwa i groźby strajku generalnego wprowadzenie w tamtym momencie stanu wojennego może doprowadzić do eskalacji napięcia i otwartej konfrontacji ze społeczeństwem. Władze PRL ostatecznie poszły na kompromis zawierając porozumienia sierpniowe, co w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ Solidarność. Strona rządowa potraktowała jednak te ustępstwa jako zło konieczne i czekała na odpowiedni moment aby rozprawić się z Solidarnością. 5 grudnia 1980 na szczycie państw Układu Warszawskiego w Moskwie gen. Jaruzelski przedstawił koncepcję samodzielnego zlikwidowania "Solidarności" i opozycji.
Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności) i reglamentacja (od kwietnia do października 1981 ponownie objęto systemem tzw. kartek żywnościowych wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd.), oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL.

źródło:  https://www.google.com/search?q=stan+wojenny+w+polsce&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFlIrGiKXfAhXHLlAKHT_kC00Q_AUIDigB&biw=1701&bih=944#imgrc=b0shC-h3fwXYMM:

poniedziałek, 26 listopada 2018

VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI.
DWIE DEKADY HISTORII

W dniu 26 listopada 2018 uczniowie klasy 3A i 3C wzięli udział w VI edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki.
Finał VI edycji odbędzie się w czerwcu 2019 w Poznaniu. Przed finałem grupa 48 finalistów wojewódzkich przyjedzie do Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której uczestnicy będą brali udział, m.in. w warsztatach tworzenia krótkich form filmowych, dziennikarskich, wystąpień publicznych, autoprezentacji oraz zwiedzaniu miejsc związanych z historią lat 1970-1990.  Nabyte umiejętności wykorzystają podczas egzaminu finałowego, do którego przystąpią w trzyosobowych drużynach wojewódzkich. Na zwycięzców czekają indeksy na czołowe uniwersytety, stypendia naukowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nauczyciele zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody finansowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe.


źródło:  cyt.za:https://olimpiadasolidarnosci.pl/2018/11/start-olimpiady-solidarnosci-w-poniedzialek/

środa, 14 listopada 2018

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

W dniu 14 listopada 2018 uczennica Lehmann Aleksandra z klasy 3C wzięła udział w wojewódzkim konkursie historycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Gdyni pt: "Droga do Polski Niepodległej 1918", w której wzięli uczniowie szkół zawodowych i technicznych z województwa pomorskiego. Konkurs zorganizowany był z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaś uczniowie musieli wykazać się wiedzą obejmującą okres lat 1914-1919. Uczennica zajęła 7 miejsce.