niedziela, 17 grudnia 2017

47. ROCZNICA WYPADKÓW GRUDNIOWYCH NA POMORZU

Dziś mija 47 lat od wydarzeń, jakie miały miejsce w grudniu 1970 roku na Pomorzu. Zaczęło się od robotniczych wystąpień, którego bezpośrednią przyczyną była wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych przez władze PRL-u. Decyzję w tej sprawie podjęto 30 listopada 1970 na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR. Od 8 grudnia w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczęto przygotowania w ramach „ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego”, a 11 grudnia jednostki MSW zostały postawione w stan pełnej gotowości. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem radia poinformowano społeczeństwo o podwyżkach cen żywności głównych artykułów, średnio o 23% (mąka o 17%, ryby o 16%, dżemy i powidła o 36%). 13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen podała prasa. Działania władz sprowokowały robotników do manifestacji i licznych demonstracji. Społeczeństwo miało dość! Zbierano się na wiecach, domagając się od władz cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac (w szczególności zasad naliczania premii) i wreszcie odsunięcia od władzy odpowiedzialnych za podwyżkę
Władza w obawie przed społecznym buntem wyprowadziła wojsko na ulice i wydała rozkaz do strzelania do manifestujących robotników. W wyniku represji w grudniu 1970 zostało zabitych 41 osób.

źródło:  https://www.google.pl/search?q=wypadki+grudnia+70+na+Pomorzu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWlbX1wpTYAhWGNJoKHefxAX8Q_AUIDCgD&biw=1704&bih=947#imgrc=IsqvOhrAoYQ3tM:

czwartek, 14 grudnia 2017

III miejsce w konkursie historycznym

Już po raz siódmy odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie Powiatowy Konkurs Wiedzy o Opozycji Antykomunistycznej w Polsce w latach 1944-1989. Nasi uczniowie: Mateusz Dziedzic z klasy IV c i Dawid Grzelczyk z klasy III a zajęli III miejsce. Opiekunem uczniów był Pan Tomasz Panek.
środa, 13 grudnia 2017

 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

36 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.


wtorek, 28 listopada 2017

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI.
DWIE DEKADY HISTORII

W dniu 28 listopada 2017 uczniowie klasy 3A i 3B wzięli udział w V edycji ogólnopolskiej olimpiady SOLIDARNOŚCI "olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Olimpiada dotyczyła historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Organizatorem szkolnej edycji olimpiady był nauczyciel Rafał Nowicki.czwartek, 23 listopada 2017

LEKCJA HISTORYCZNA W MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI


W dniu 22 listopada 2017 roku uczniowie klasy 2E wraz z nauczycielem-wychowawcą: R. Nowickim uczestniczyli w lekcji przedmiotowej poza murami szkoły. Uczniowie w ramach zajęć z historii poznali historię polskiej emigracji od czasów nowożytnych po XXI wiek. Ponadto poznali historię znanych Polaków, którzy z różnych powodów zostali emigrantami, jak A. Mickiewicz, czy M. Skłodowska-Curie oraz historię miejsca, w którym znajduje się obecnie muzeum- dworca morskiego, który był przed wojną miejscem pożegnania rodaków z Polską przed wejściem na pokład transatlantyku, jak MS Batory, czy później TSS Stefan Batory. W ramach zajęć uczniowie nie tylko zwiedzali muzeum ale też się uczyli, rozwiązując test, gdyż pracowali z kartą zadań, dzięki czemu utrwalali poznaną historię.


czwartek, 16 listopada 2017

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2017 roku uczniowie i nauczyciele z "Hipolita" wzięli udział w uroczystej akademii z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.Akademię przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli historii : Tomasza Panka i Rafała Nowickiego.
wtorek, 31 października 2017

500 LAT REFORMACJIDziś przypada 500. rocznica wybuchu reformacji w Europie, którą zapoczątkował w 1517 roku Marcin Luter. W dniu 31 października wywiesił na drzwiach kościoła w Wittemberdze 95 tez mających stanowić punkty do dyskusji nad wewnętrzną reformą Kościoła. Niezwykle szybko poglądy Lutra znalazły wielu zwolenników zarówno wśród mieszczan, rycerstwa, jak i książąt niemieckich. Wobec nieustępliwej postawy Lutra, który nie chciał odwołać swych poglądów, w 1521 roku papież ekskomunikował go, na co Luter odpowiedział spaleniem bulli papieskiej. Rozwój protestantyzmu doprowadził do wybuchu wojny chłopskiej w Niemczech (1524-1525) oraz rozpętania się szeregu wojen religijnych, które trwały do 1555 roku w europie zachodniej. 
MARCIN LUTER NA ZDJĘCIU

Przyczyną wybuchu reformacji był kryzys wewnętrzny Kościoła Katolickiego na przełomie XV i XVI wieku (zeświecczenie duchownych, rozbudowany system opłat na rzecz Kościoła – annaty, świętopietrze, dyspensy, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich), który pobudził dążenia do reformy tej instytucji. Reforma ta została przeprowadzona w XVI wieku i przybrała dwie formy – reformacji i kontrreformacji.
 Poglądy Marcina Lutra:
– Biblia jest jedynym źródłem wiary,
– pozostawienie dwóch sakramentów – chrztu i komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina),
– sprawowanie liturgii w języku narodowym,
– odrzucenie kultu świętych, relikwii oraz kultu Matki Bożej,
– likwidacja zakonów,
– zniesienie celibatu,
– odrzucenie władzy papieża.


Źródła: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/marcin-luter-500-lat-reformacji/c792xtg
             http://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/637/marcin-luter-i-reformacja-w-niemczech/
 http://www.dw.com/pl/500-lat-reformacji-jakie-tezy-luter-zaproponowa%C5%82by-dzisiaj/a-41179303

czwartek, 12 października 2017

 525. ROCZNICA ODKRYCIA AMERYKI PRZEZ KRZYSZTOFA KOLUMBA

W 1451 roku w Genui na świat przyszedł Krzysztof Kolumb. Jego brat Bartolomeo był z zawodu kartografem. Młody Kolumb wraz z nim w 1477 roku przeniósł się do Lizbony i tu podjął się tej samej pracy, którą uprawiał jego brat. Jednocześnie zaczął marzyć o dalekomorskich wyprawach. Szczególnie interesowały do podróże organizowane przez portugalskich żeglarzy wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki. Zdobył także doświadczenie w nadmorskim handlu, pracując jako agent handlowy. Korzystając ze swojego kartograficznej wiedzy doszedł do przekonania, że drogę do Azji wschodniej, a konkretnie do Indii, można odnaleźć kierując się na zachód, przez Ocean Atlantycki. Od tej pory zaczął dążyć do zorganizowania takiej wyprawy i udowodnienia słuszności swoich przekonań. Europejscy władcy nie skłaniali się ku jego pomysłowi. Dopiero królowa Kastylii Izabela I zdecydowała się na sfinansowanie tej wyprawy.
Podróż rozpoczęła się w 1492 r. żeglarze zatrzymali się na krótki czas u wybrzeży afrykańskich i później zwrócili się w kierunku zachodnim. Był 6 września 1492 r. Krzysztof Kolumb od kastylijskiej królowej otrzymał trzy świetnie wyposażone statki - Pintę, Ninę i Santa Marię. Wyprawa przedłużała się. Wokół nie było żadnego lądu. W tej sytuacji podróżnicy zaczęli się martwić. W końcu ogarnął ich  strach i zdecydowali się zawrócić z obranej drogi. Tylko Kolumb podtrzymywał ich na duchu i nalegał aby wyprawa była kontynuowana. I miał rację. 12 października 1492 r. jeden z majtków zauważył na horyzoncie ląd. W tej sytuacji wszelkie wątpliwości co do nawigacyjnych i geograficznych umiejętności Kolumba zostały rozwiane. Odkrywca nie wiedział jednak, że nie dopłynął do Indii, ale odkrył zupełnie nowy kontynent. Myśląc, że dotarł do Indii nazwał spotkanych tu tubylców - Indianami. Na teren Nowego Świata zorganizował jeszcze dwie wyprawy. Ale dopiero po jego śmierci kolejni badacze i podróżnicy zajęli się opisywaniem i poznawaniem nowego kontynentu. Wielkie zasługi w tej dziedzinie badań nowego lądu zawdzięczamy Amerigo Vespucciemu, który jako pierwszy charakteryzował nowy kontynent. Od jego imienia pochodzi nazwa - Ameryka. 

źródło- cyt.za: https://www.bryk.pl/wypracowania/historia/sredniowiecze/15691-odkrycie-ameryki-przez-krzysztofa-kolumba.html 
zdjęcia: https://www.google.pl/search?q=odkrycie+ameryki+przez+Kolumba&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7JDl-uvWAhVMrI8KHXCTDJkQ_AUICigB&biw=1720&bih=947#imgrc=FEys_TxS2Rhc-M:

wtorek, 10 października 2017

Nasi uczniowie na konferencji historycznej

27 września 2017 r. nasi uczniowie: Aleksandra Lehmann, Natalia Kilichowska, Dawid Grzelczyk wraz z nauczycielem historii Tomaszem Pankiem uczestniczyli w konferencji historycznej dotyczącej Tajnej Organizacji Wojskowej - Gryf Pomorski,
która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. W programie konferencji był wykład Pana Andrzeja Janusza, prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, oraz quiz z nagrodami.

środa, 27 września 2017

DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W dniu 27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne (PPP) – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Było systemem władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania terytorium narodowego przez III Rzeszę i ZSRR.
Istniało od 27 września 1939 roku (utworzenie Służby Zwycięstwu Polski (SZP) dało początek istnieniu podziemnej struktury Państwa Polskiego) do 1 lipca 1945 (samorozwiązanie Rady Jedności Narodowej i Delegatury Rządu na Kraj w związku z wycofaniem uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie).
Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach „Biuletynu Informacyjnego” 13 stycznia 1944 roku.
 cyt.za: "- Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Było to bowiem suwerenne państwo polskie - podległe legalnie funkcjonującym władzom polskim najpierw w Paryżu, potem w Londynie - i podziemne, czyli działające nie na powierzchni stref okupacyjnych - sowieckiej i niemieckiej, ale w konspiracji – mówił w audycji "Historia Na Dziś" dr Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej". 
Poniżej schemat Polskiego Państwa Podziemnego:
 
 źródło: http://www.polskieradio.pl/130/5789/Artykul/1865789,78-rocznica-powstania-Polskiego-Panstwa-Podziemnego

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII W dniu 14 marca 2019 uczennice klasy 3O - Aleksandra Czapp i Dominika Klebba wzięły ...